Wydawnictwo Włodzimierz Łapiński   

O WYDAWNICTWIE

Nota biograficzna Włodzimierza Łapińskiego

Włodzimierz Łapiński urodził się 9 stycznia 1939 w Rypinie. W 1962 roku ukończył studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zdobywając tytuł magistra inżyniera leśnictwa. 
W latach 1969 -1989 pracował jako nadleśniczy w Puszczy Augustowskiej.

Od roku 1990 do chwili obecnej prowadzi Wydawnictwo Włodzimierz Łapiński.

Od roku 1977 członek ZPAF – wprowadzający Mirosław Wiśniewski i Włodzimierz Puchalski. Jest autorem dużych indywidualnych wydawnictw albumowych (do chwili obecnej 16) i współautorem wielu albumów i publikacji zbiorowych, a także autorem zdjęć dziesiątków kalendarzy oraz mniejszych wydawnictw okolicznościowych. 

Od lat 60. bierze udział w licznych wystawach i konkursach fotograficznych, na ogół z nagrodami lub wyróżnieniami. W latach 80. po licznych sukcesach i ugruntowaniu pozycji lidera w kraju, wycofuje się z tej działalności.

Od lat 70. współpracuje z redakcjami pism przyrodniczych i myśliwskich w kraju i za granicą („Przyroda Polska”, „Łowiec Polski”, „Wild und Hund”, „Die Pirsch”, „St. Hubertus”, „Jager” i innymi) oraz współpracuje z agencjami fotograficznymi za granicą, publikując w okresie ponad 30 lat tysiące zdjęć powielanych w setkach tysięcy egzemplarzy popularnych czasopism. 

Kalendarium dorobku twórczego i ważniejszych wydarzeń:

1971 - II nagroda na Światowym Konkursie „Człowiek i Przyroda” Budapeszt

1972 - Grand Prix Biennale Fotografii Przyrodniczej Krajów Socjalistycznych, Poznań

1973 - I nagroda w corocznym konkursie fotograficznym „Łowca Polskiego”, Warszawa

1974 - II i IV nagroda w konkursie fotograficznym „Łowca Polskiego”, Warszawa

1975 - 1985 dziesięć kolejnych pierwszych  nagród w konkursie „Łowca Polskiego” (z przerwą w  roku 1981, kiedy konkurs się nie odbył)

1976 - Grand Prix w Biennale Fotografii Przyrodniczej Krajów Socjalistycznych, Poznań     -autorska wystawa fotograficzna w Wojewódzkim Domu Kultury w Nowym Sączu

1977 - przyjęcie do Związku Polskich Artystów Fotografików

1978 - dwa złote i jeden brązowy medal na Międzynarodowym Konkursie Fotografii Łowieckiej w Sofii

1980 - Grand Prix w Biennale Fotografii Przyrodniczej Krajów Socjalistycznych, Poznań - I nagroda w ogólnopolskim konkursie „Piękno krajobrazu leśnego” w Krośnie- wydanie albumu autorskiego „W kniei”,  wydawnictwo KAW, nakład 30 tys.

1984 - II nagroda i srebrny medal na Światowym Konkursie Fotografii Przyrodniczej i Łowieckiej w Insbrucku , - odznaczenie przez Wojewódzką Radę Narodową w Suwałkach  „Za zasługi dla województwa suwalskiego” 

1985 - autorska wystawa fotografii przyrodniczej w Springe - Republika Federalna Niemiec - i w kilku innych miastach w roku 1986

1986 - udział w wystawie „Krajobraz polski” w Nowym Jorku- wydanie drugiego albumu autorskiego „Wędrówka po puszczy”, nakład 50 tys.,wydawnictwo KAW

1988 - laureat w dziedzinie kultury i medal imienia Mikołaja Kajki w konkursie tygodnika „Krajobrazy” oraz wojewody suwalskiego pod tytułem „Za odwagę w myśleniu i działaniu”. 

1989 - odznaka honorowa Ministra Edukacji Narodowej „Za zasługi dla oświaty”

1990 - powstaje Wydawnictwo Włodzimierz Łapiński

1991- trzeci album autorski „Przez polskie knieje”, nakład 30 tys.

1992 - czwarty album autorski  „Pojednanie z lasem”, nakład 20 tys., Wydawnictwo Włodzimierz Łapiński

1993 - Medal św. Huberta przyznany przez Polski Związek Łowiecki za fotograficzne zasługi w zakresie kultury i etyki łowieckiej

1994 - nagroda II stopnia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa „za całokształt działalności w zakresie popularyzacji idei ochrony środowiska poprzez osiągnięcia w zakresie fotografii przyrodniczej”

1994 - piąty album autorski „Pieśń lasu”, Wydawnictwo Włodzimierz Łapiński 

1997 - szósty album autorski „Klejnoty naszej przyrody”, Wydawnictwo Włodzimierz Łapiński

1998 - siódmy album autorski „Wielki Bór” - Wydawnictwo Włodzimierz Łapiński - laureat  w dziedzinie kultury w plebiscycie tygodnika „Krajobrazy” na „Najwybitniejsze Postaci Województwa Suwalskiego” w trakcie 23-letniego trwania województwa

2000 - ósmy album autorski „Puszcza Białowieska”, Wydawnictwo Włodzimierz Łapiński -dziewiąty album „Przyroda i leśnictwo Pomorza Środkowego”,  Wydawnictwo Włodzimierz Łapiński

2001 - dziesiąty album autorski „Leśne misteria” z sonetami Krystyny Koneckiej, Wydawnictwo Włodzimierz Łapiński

2002 - jedenasty album autorski „Wigry, Kanał Augustowski, Puszcza” z sonetami Krystyny Koneckiej, Wydawnictwo Włodzimierz Łapiński

2003 - dwunasty album autorski „W poprzek świata”, Wydawnictwo Włodzimierz Łapiński -trzynasty album autorski „Przyroda i leśnictwo Śląska”, Wydawnictwo Włodzimierz Łapiński

2004 - czternasty album autorski „Przyroda i leśnictwo Dolnego Śląska”, Wydawnictwo Włodzimierz Łapiński

2005 - piętnasty album autorski „Przyroda i leśnictwo Krainy Puszcz i Jezior”, Wydawnictwo Włodzimierz Łapiński

2006 - szesnasty wspólny z synem, Rafałem Łapińskim album “Rok wśród lasów, pól i szuwarów”, Wydawnictwo Włodzimierz Łapiński.

2007 - siedemnasty wspólny z synem, Rafałem Łapińskim album “Bagno i rzeka Rospuda”, Wydawnictwo Włodzimierz Łapiński.


© 2006-2015 Wydawnictwo Włodzimierz Łapiński .

Strony internetowe ONAVI.pl